Partnersko poročilo
Se vseskozi dograjuje s spoznanji iz INSIOR prakse...
Koristi naročnikov partnerskega poročila
so vse večje, ker je doslej vključenih že veliko število slovenskih parov in posameznikov...
Zadnje področje v pripravi
... je "kako uporabiti partnersko poročilo za vaš bolj učinkovit pristop pri iskanju prave partnerske zveze?"
 
 

Aktualna ponudba...

Zbiramo prijave na naslednje dogodke v 2021 - sporočite na: info@insior.eu, ali pokličite za dodatne informacije na 051 354 656:

LOKACIJA aktivnosti je usklajena za vsako aktivnost posebej. 

PROGRAMI: 

 

ELPI - Organizacijska transakcijska analiza - februar do junij 2021

         vsak drugi vikend v mesecu: PET: 15-20h; SOB: 9-17h

 

UVODNA DELAVNICA: Kontraktiranje in delujoči dogovori, s pregledom najbolj sodobnih praktičnih orodij in osnov Bernove teorije za organizacije (TA za organizacije); razvoj delovne skupine, razumevanje individualnih in organizacijskih meja, njihovega vpliva na spremembe ter številni drugi ilustrativni primeri iz prakse.

(17. februar od 16-19h) SEZNANITVENA DELAVNICA: Orientacijski pregled tem, načina dela, demonstracijske vaje in Q&A

1 DELAVNICA (5-6. marec): Uporaba ego-stanj v organizacijah, 3 funkcije vodenja ter osnovne potrebe in njihov vpliv na motiviranost, model razumevanja organizacije s primeri »rapid-diagnoses«

2 DELAVNICA (21-22. februar): OK-OK pozicija v organizaciji in usmerjenost na »problem-solving« ter prepoznavanje stopenj v razvoju ekip ter podpora razvoju delovnih skupin; vloge vodje

3 DELAVNICA (19-20. marec): Organizacijske »igre« v organizaciji ter povečevanje produktivnosti, aktivnost in procesni del v organizaciji – od pasivnosti oziroma pretirane agitiranosti k zmanjševanju stresa

4 DELAVNICA (23-24 april): Delovni stili in komunikacija ter »referenčni okvir« in obravnavanje konfliktov na osnovi odstopajočih potreb

5 DELAVNICA (14-15 maj): Obravnavanje zanikanja in učinkovit "problem solving", coaching pristop in intervence za globlji »awareness« ter odpravo dejavnikov, ki probleme vzdržujejo

6 DELAVNICA (18-19 junij): Organizacijska kultura in "skript" ter utrjevanje sodelovanja, povečevanje avtonomije sodelavcev in karierni razvoj etc.  

Ob prijavi udeleženci prejmejo podrobnejši urnik delavnic z natančnejšim kazalom tem ter pojasnitvijo uporabnosti teh orodij. Delavnicam sledi ilustrativno etapno gradivo, ki se na koncu programa poveže v celovit in za skupino specifičen priročnik!

 

Mnenja udeležencev ELPI delavnice, 2015/16

Direktor prodaje v storitvenem sektorju: ELPI tečaj je unikum, če ga primerjam z ostalimi izobraževalnimi programi katere sem obiskoval. Od mene je zahteval, da se podrobno spoznam z organizacijsko transakcijsko analizo ter da sem preko tega spoznal dodobra tudi sam sebe. Odkritje in priznanje, da nisem popoln ter da sem človek s svojim skriptom, mi sedaj omogoča jasno planiranje in ukrepanje tako na osebnem kot poslovnem področju. Na tečaju sem ponovno dobil potrditev, da so ljudje in način kako manager ravna z njim v vsaki organizaciji ključ za uspeh razlog za neuspeh! Toplo priporočam osebam, ki se zavedajo, da je osebnostna rast povezana s poslovno uspešnostjo!

Vodja HR službe v zasebnem proizvodnem podjetju: Edinstveno izobraževanje, ki občutno presega okvirje "klasičnih izobraževanj". Igor Krajnc je vsebino predstavil na interaktiven, enostaven, sproščen in včasih tudi zabaven način. Pri podajanju znanja je teorijo vedno ponazoril na konkretnih praktičnih primerih, pogosto tudi kar na naši skupini, kar je še dodatno pripomoglo k boljšemu razumevanju in ponotranjanju novega znanja. Delavnice mi niso dale le orodja in metod za učinkovitejše nadaljnje delo s kadri, ampak tudi globji vpogled v razumevanje dinamike odnosov v organizacijah in življenju nasploh. Dobila sem znanje, ki ga lahko uporabim tako pri svojem delu kot tudi v privatnem življenju.

Program ELPI je v celoti zadovoljil moja pričakovanja in jih celo še presegel.

Direktor financ v mednarodni družbi: "ELPI program temelji na prenosu osnovnih konceptov transakcijske analize v delovanje organizacij. Po končanem programu mnogo bolje razumem skupinsko dinamiko v organizacijah, učinkovito teamsko delo, zadovoljevanju psiholoških potreb vsakega posameznika v organizaciji ter pomen in vlogo "leadershipa" v organizaciji. Resnično odličen program za izboljšanje psiholoških vodstvenih veščin. Močno priporočam vsem, ki so pripravljeni naprej narediti spremembo v načinu razmišljanja in vodenja pri sebi in šele nato spremembe v vodenju uvajati pri sodelavcih in v organizacijah.

Želel bi si, da bi ELP program vpisali tudi razni "kralji na Betajnovi", ki jih je v Sloveniji polno. "Kralji na Betajnovi" bi tako mogoče prišli do spoznanja, kaj je resnični "leadership". Potem bi mogoče tudi Slovenija dosegla hitrejšo gospodarsko rast in se tako postala bolj "evropska država.

Vodja programerjev v mednarodni družbi: Program sigurno pomaga odkriti ovire v sebi na poti k uspehu in pokaže smer za napredovanje na osebnem nivoju. Na nivoju skupine dobiš v roke orodje za diagnozo osnovnih možnih težav v skupini, ki ovirajo efektivno delo.

MBA, vodja prodaje v zasebni družbi: Skozi ELPI program sem pridobila boljše razumevanje sebe in drugih, predvsem na ravni skupin in organizacij. S pomočjo TA orodij sem spoznala celotno sliko delovanja organizacije, kjer sem videla pomembnost postavljanja mej v organizaciji, prepoznavanje iger ter posledično načine reševanja - kot npr. mikro coaching.

Sem zelo vesela, ker sem se odločila za omenjeni program.

Direktorica in lastnica zasebnega podjetja: Odličen program! Znanje, ki sem ga pridobila mi je omogočilo izboljšanje odnosov v podjetju, za kar ima posledico lažje in bolj sproščeno delo s sodelavci, večjo motivacijo in posledično boljše rezultate, ki jih že lahko opažamo v prihodkih. Izobraževanje poteka sproščeno in z veliko motivacijo g.Krajnca. Igor Krajnc, končno nekdo, ki razume potrebe podjetji in zaposlenih in, ki zna tudi poiskati rešitev.

Program ELPI mi pomaga razumeti, zakaj nastanejo praktično vse težave in na kakšen način jih lahko rešim. Predvsem s tem, da razumem sebe, sedaj razumem, zakaj sem v določenih sitacijah reagirala napačno, oz. neprimerno. Z ELPI programom sem spoznala orodja, ki mi pomagajo pri vodenju ljudi, saj smo se naučili razumeti tudi druge, kar mi zelo pomaga tudi v privatnem življenju. Priporočam vsem, ki imate delo z ljudmi, posebno, če ste vodja ali si želite podati na samostojno pot!

 

 

ELPI NAPREDNA stopnja, pričetek september, 2021

Obravnava uporabo transakcijske analize v organizaciji. Obravnava supervizijskih primerov se izmenjuje z izbranimi OD temami za praktike - pridobite program.

Prijave sprejemamo na info@insior.eu.

 

 

Karierni coaching

Redni del ponudbe Inštituta INSIOR je karierni coaching, ob kariernih spremembah; coaching vodij; coaching za izboljšan delovni rezultat in podobno. Prvi kontakt in poizvedovanje je smiselno začeti pri naših sodelavcih.

 

  

Razvojna skupina - vsak drugi torek od 18.00 do 20.30

Program za osebni razvoj in podporo ob uveljavljanju osebnih sprememb in usmerjen razvoj posameznikov, ki želijo povečati lastne zmožnosti, razrahljati "stare" nedelejujoče vzorce, sprejeti več od življenja. Programa primeren za vsakogar, ki je prišal do spoznanj, da je vredno zase poskrbeti, se "srečati s sabo" in si izbrati pot zadovoljujoče osebne spremembe... Program uporablja pristope in elemente transakcijske analize ter je v tem pogledu tudi osvežitven za poznavalce, za nepoznavalce pa dodatno edukativen. 

Skupina formirana do konca januarja 2021 poteka v 14 dnevnih razmakih. Priporočljiva je redna udeležba na skupini v trajanju blizu enega leta. Cena za 2 obiska mesečno je 140EUR in DDV.

Prijave sprejemamo na info@insior.eu. Kotizacija za eno srečanje je 70EUR.

 

 

 
 
 

Srečanja na skupinskih delavnicah

Pozanimajte se, kaj s tem lahko pridobite... pišite na info@insior.eu!

 
 
 

Novostim in najavam lahko sledite tukaj...

ORGANIZACIJSKO RAZVOJNE DELAVNICE - uporaba naprednih metod upravljanja sprememb, razvoja ključnih timov in podobno...

 

se nadaljuje...

 
 
 

Coaching in osebno svetovanje

Pozanimajte se, kaj s tem lahko pridobite... pišite na info@insior.eu!

 
 
 

FAQ

 
1. Ali podatke izgubim, če moram reševanje vprašalnika prekiniti?
Natisni

Ni vam treba skrbeti, če bi vam vprašalnik vzel več časa, ali bi morali izpolnjevanje vprašalnika prekiniti! Na povezavi, ki ste jo prejeli na vašo elektrnosko pošto takoj po opravljennem nakupu vprašalnika s poročilom. Na tej povezavi lahko samo vi kadarkoli nadaljujete odgovarjanje točno tam kjer ste ga prekinili.

Imejte v mislih, da bo zaradi varnosti ta povezava samo za vas dostopna najdalj 14 dni po opravljenem nakupu vprašalnika s poročilom.

 
2. Kaj pridobim, če sam/a odgovorim na vprašalnik v imenu partnerja/ice?
Natisni

Zamisel, da bi na partnerstvo pogledali "skozi oči drugega" je lahko zelo poučna in uporabna. Vkolikor dovolj poznamo poglede in obnašanje partnerja/ice - to bi v nekaj časa trajajoči tesni zvezi skoraj pričakovali - so lahko naša opažanja in odgovori na vprašalnik precej blizu tistim, ki bi jih podal partner ali partnerica.

Zato je lahko tako poročilo vir za spoznavanje perspektive drugega. Najmanj kar omogoča pa je izhodišče za poglobljen pogovor, ki je lahko tudi osnova za zbliževanje in premoščanje razlik v pogledih.

Nenazadnje s tem lahko peverimo, koliko so naša opažanja skladna z realnostjo in si pridobimo možnost, da odpremo pomembne teme ter poglobimo zaupanja v odnosu.

 
3. Kaj pomeni majhen trikotnik, ki se pojavi pod zelenimi in rdečimi polji v mojem poročilu?
Natisni

Majhen trikotnik na skali pod rdečim ali zelenim poljem pove:

  • v kolikšni meri za vas velja zapisana značilnost:
  • če na primer nadete trikotnik na skrajni levi strani pod rdečim poljem in pod tekstom "MOČNO", lahko domnevate, da spodaj pripisan opis za vas domala v celoti velja,
  • če, nasprotno, nadete trikotnik na skrajni desni strani pod zelenim poljem in pod tekstom "MOČNO", lahko domnevate, da spodaj pripisan opis za vas domala v celoti velja,
  • če ste našli majhen trikotnik pod izrazom "ŠIBKO", lahko z gotovostjo sklepate, da za vas velja le manjši del spodaj opisanih značilnosti, vendar hkrati lahko veste, da dovolj zanesljivo nagibate v smer, ki je spodaj opisana v svojih skrajnih potezah,
  • če se vaš trikotnik nahaja pod izrazom "ZMERNO", lahko razmislite in presodite katere od skrajnih, spodaj navedenih značilnosti pri vas nikakor ne držijo; ko ste te izločili, vam v opisu ostanejo tiste vaše poteze in obnašanja, ki vas ozančujejo in jih je vredno upoštevati,
  • vsako dilemo pri vašem razumevanju in tolmačenju poročila skušajte tudi razjasniti z ljudmi, ki vas dobro poznajo in jim zaupate.

Ne pozabite, da je potrebno poročilo o vašem videnju partnerstva gledati celovito, kar pomeni, da na posameznih ugotovitvah ne gre delati velikih zaključkov! V celotnem poročilu izluščite tiste, za vas bistvene informacije, ki vas usmerjajo k rešitvam in vam dajejo iskano orientacijo pri vašem delovanju v partnerskih odnosih.

 
4. Ali lahko v zvezi s partnerskim poročilom pridobim dodatno strokovno tolmačenje?
Natisni

Dodatna pojasnila k vašemu partnerskemu poročilu so mogoča. Pogosto utegnejo biti v precejšnjo oporo in pomoč. Poročilo namreč nosi informacije, ki smo jih sami podali skozi vprašalnik in so zato toliko zanesljive, kot je zanesljivo naše opažanje.

Kadar želimo svoj vtis poglobiti in ga soočiti z možnostmi, ki se nam na tej podlagi odpirajo, so nam voljo strokovnjaki Inštituta INSIOR, s katerimi se lahko povežemo in jih za začetek kontaktiramo preko e-pošte: info@insior.eu.

V to sporočilo lahko vpišete kratek opis vaših dilem, potreb, pričakovanj in podobno. 

 
5. Zakaj na koncu poročila ni povzetka v rubriki "Posebnosti in zame pomembni vidiki partnerstva"?
Natisni

Končni povzetek za vas ključnih vidikov in obnašanj ter mnenj, ki se po vašem mnenju povezujejo s patnerstvom kot ga vi zaznavate, je sestavljen iz priporočil, ki vas usmerjejo na:

- vaša močna področja, kjer lahko vaš partnerski odnos zanesljivo nadgrajujete in

- vaše šibke parnerske poteze, ki slonijo na obnašanjih, ki v stabilno partnerstvo lahko vnašajo tveganje.

Če tega povzetka v vašem poročilu ni, potem je to zato, ker je vaš slog odgovarjanja omogočal zelo malo razlikovanja med različnimi obnašanji in mnenji. Zanesljvo ste odgovarjali zgolj z nekaj izbranimi vrednostmi, na primer: izbirali ste amo odgovore "2" in "3" ali pa samo odgovore "4" in "5". Skratka: podajali ste premajho razlikovanje pri pomembnih partnerskih temah, da bi lahko zanesljiva procedura jasno ločevala, kaj je za vas res področje brez težav in kje vidite možnosti napredka.

Če želite ta del poročila pridobiti in dopolniti je najbolje, da si ponovno priskrbite vstop v vprašalnik in ga tokrat rešujete bolj "kontrastno": večkrat se opredelite za skrajne odgovore, če tudi se vam ti zdijo nekoliko pretirani.

Druga možnost pa je, da preko info@isior.eu kontaktirate katerega od strokovnjakov in si omogočite oseben pogovor ter pojasnilo vaših rezultatov razširite z uvodnim svetovalnim pogovorom.

 
6. Ali je smiselno vprašalnik ponuditi svojemu partnerju/ici?
Natisni

Najbolj učinkovit način urejanja in izboljševanja partnerskih odnosov je odprta in neposredna komunikacija.

Če imate vtis, da vam je poročilo vašem videnju partnerstva omogočilo vpogled v pomembne zadeve, ki utegnejo zanimati tudi partnerja/ico in utegnejo izboljšati vaš odnos, potem ne oklevajte. Sami izberite najbolj ustrezen način, da temo partnerju ustrezno predstavite in pri tem poslušajte, poslušajte in poslušajte, šele nato, če vam da občutek pozitivni signal, spodbudite partnerja k skupnemu pregledu vašega poročila.

Če se bo vaš partner/ica odločil/a za svoje partnersko poročilo, mu dovolite zasebnost in čas, ki ga potrebuje za sprejemanje teh informacij. Pogosto je lahko zelo koristen način, da si za začetek in približevanje skupnega videnja vašega partnerstva privoščite posrednika. To je lahko nekdo, ki mu dovolj zaupate. Še bolj plodni pa utegnejo biti posredniki, ki se s tem profesionalno ukvarjajo: INSIOR s svojimi sodelavci omogoča skupno partnersko srečanje, kjer oba partnerja v dogovoru s partnerskim svetovalcem zastavita odprt pogovor o skupnih pogledih na njun partnerski odnos. Za tak pristop nas s kratkim opisom kaj želite kontaktirajte na: info@insior.eu.

Hvala za zaupanje in vabljeni!

 
7. Kaj prinaša INSIOR VIP klub?
Natisni

INSIOR VIP klub je skupina ljudi, ki želijo bolje poznati dejavnosti Inštituta za individualni in organizacijski uspeh.

V INSIOR VIP klub se včlanite s prijavo na info@insior.eu. Včlanitev vam omogoča, da:

- ste podrobneje obveščeni o dejavnostih, ponudbi in dogodkih v okviru INSIOR,

- izkoristite popuste pri storitvah, ki jih nudi INSIOR,

- spoznavate bolj aktivne in vam verjeto bolj sorodne člane kluba INSIOR ter podobno.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.